Wet- en regelgeving (Spanje)

Huis kopen in Spanje
Waar moet u aan denken als u een huis in Spanje wilt kopen? Hieronder vindt u meer informatie over zaken waarmee u te maken kunt krijgen. Op veel algemene vragen is direct een antwoord te geven. Meer specifieke en object georiënteerde vragen zijn echter pas te beantwoorden als uw wensen goed in kaart zijn gebracht. Op veel algemene vragen is direct een antwoord te geven. Meer specifieke en object georiënteerde vragen zijn pas te beantwoorden als wensen goed in kaart zijn gebracht.
- Onroerend goed
- Aankoopprocedure
- Financiering
- Additionele kosten
- Belastingen

Onroerend goed
Het is belangrijk te achterhalen wie de grondeigenaar is en of het eigen grond of erfpacht betreft. In Spanje is het van grootste belang dat de verkoper ook de énige juridische eigenaar is en dat er geen hypotheken of schulden meer op het huis of op de grond rusten. Let ook op het opleveringsniveau van de woning. Dit kan casco (zonder keuken, badkamer, etc.) of turn-key (geheel afgewerkte woning). Als er sprake is van verplichte servicekosten en/of een vereniging van eigenaren, leg dan vast wat daarvoor wordt geleverd. En van welke voorzieningen kunt u desgewenst nog meer gebruik maken? Denk hierbij aan schoonmaak, bewaking, beheer en verhuur. Kijk goed wat de omgeving aan voorzieningen te bieden heeft en informeer op het gemeentehuis (Ayuntamiento) altijd naar de bestemmingsplannen. Daarin ligt vastgelegd wat de mogelijkheden van uw onroerend goed zijn, maar ook hoe de omgeving van uw huis er in de toekomst uit komt te zien. Wellicht zijn er plannen om een park in de omgeving aan te leggen, maar er kan ook een discotheek naast uw deur worden gebouwd.

Aankoopprocedure
In sommige gevallen is het mogelijk het onroerend goed van uw keus eerst te huren, maar u loopt dan wel het risico dat een ander het onroerend goed alsnog koopt. Als u het juiste onroerend goed heeft gevonden en u wilt overgaan tot de koop, dan zal er overeenstemming moeten worden bereikt over de koopvoorwaarden. Hierbij kan eventueel de hulp van een juridisch adviseur worden ingeroepen. Deze kan ook uitzoeken of de verkoper tevens eigenaar is en of er geen schulden meer rusten op het onroerend goed en/of de grond. Voordat de koopakte wordt getekend, ondertekenen de koper en de verkoper meestal eerst een privé-contract (contrato privado) met de verkoper of de makelaar. Deze fase voorlopige koopovereenkomst kan word ook wel eens overgeslagen, maar dient altijd opgemaakt te worden als er een deposito vooruit wordt betaald. De notariële akte van eigendom (escritura) wordt opgemaakt en gearchiveerd bij de notaris. Er zijn verschillende soorten escrituras. Het type dat gebruikt wordt, is afhankelijk van het soort transactie. Het verschil tussen de aankoopprijs, de aanbetaling en eventueel de hypotheek dient per bankwissel/cheque of bankopdracht te worden voldaan. Nadat het geld betaald is, ontvangt u van de notaris een duplicaat van de escritura waaruit blijkt dat u de nieuwe eigenaar van het onroerend goed bent. De originele akte wordt verstuurd naar het kadaster (registro de la propriedad) en daar wordt uw naam ingeschreven op de kadastrale akte. Pas op het moment dat de escritura is ingeschreven, bent u rechtmatig eigenaar. De leges en belastingen dient u binnen dertig dagen na de overdracht te hebben voldaan.

Financiering
Eerste aanbetaling
- Hoe kan ik mijn aankoop financieren?
- Hoeveel kan worden gefinancierd?
- Wat zijn voor mij de mogelijkheden?
- Welke documenten zijn er nodig?

Hoe kan ik mijn aankoop financieren?
Asian Properties werkt op het gebied van financieringen samen met professionele partijen.
U wordt professioneel en in de Nederlandse taal begeleid in het totale traject;
- opstellen hypotheek akte
- begeleiding bij de notaris
- afhandelen inschrijving woning register
- inschrijving hypotheek register
- betaling overdrachtsbelasting
- betaling notaris voor opstellen aktes
- verzekering woning
- openen rekening courant
- taxatie woning

Desgewenst kunnen we u in contact brengen gespecialiseerde advocaten.

Hoeveel kan worden gefinancierd?
Voor Nederlanders kan 70% van de taxatiewaarde gefinancierd worden (hoger percentage mogelijk op aanvraag) Indien de aankoopprijs lager is dan de taxatiewaarde wordt de aankoopprijs als referentie aan- gehouden. Grondstukken kunnen tevens gefinancierd worden tot 50% en uitzonderingswijze tot 60%. Bouwfinancieringen tot 70%. (niet mogelijk) Losse kavels zijn niet te financieren of klant moet dit doen met een PL of Doorlopend Krediet. In combinatie van een woning dan is het wel mogelijk.

Hogere financiering is mogelijk door een persoonlijke lening te combineren met een Spaanse hypotheek.

Wat zijn voor mij de mogelijkheden?
Door enkele gegevens in te vullen ontvangt u een overzicht van de mogelijkheden in uw situatie. Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend een overzicht van uw mogelijkheden.

Wat is er nodig voor de aanvraag door Nederlanders van een hypotheek in Spanje?

Particulieren:
- kopie paspoort
- loonstrook
- belastingaangifte
- jaarafrekening
- overdrachtsakte woning Nederland
- taxatierapport woning Nederland (indien voor handen)
- schuldenopgave Nederland (hypotheek/persoonlijke leningen)
- bankafschriften laatste 6 maanden
- bankreferentie
- overzicht effecten (spaarrekeningen,aandelen,obligaties)

Zelfstandigen:
- kopie paspoort
- balans firma afgelopen 3 jaar
- belastingaangifte firma afgelopen 3 jaar
- kopie uittreksel handelsregister firma
- certificaat account met indicatie onttrekking salaris firma
- bezittingen
- schulden
- bankreferentie
- eigendomsakte woning Nederland
- taxatierapport woning Nederland (indien voor handen)
- rekening afschriften laatste 6 maanden

Additionele kosten
Bovenop de koopsom komen nog kosten voor de koper, zoals notariskosten, belastingen en leges. Zorg dat u ook op de hoogte bent van eventuele kosten voor de aanleg van infrastructuur, elektriciteit, riolering, etc. Denk daarnaast aan vaste lasten zoals vermogensbelasting, gemeentelijke belastingen en verzekeringskosten. En houd er ook rekening mee dat er bij een eventuele verkoop, belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van het onroerend goed. .

Belastingen
Wanneer u in Spanje een verblijfsvergunning heeft, bent u juridisch resident. Heeft u geen verblijfsvergunning, maar verblijft u wel meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje dan wordt u aangemerkt als fiscaal resident. Bij de aankoop van onroerend goed en bij inkomsten in Spanje krijgen zowel residenten als niet-residenten met de Spaanse fiscus te maken. De belastingen worden geheven door drie soorten overheden: de nationale, de regionale en de gemeentelijke overheid.

In Spanje wonen is natuurlijk een feest. In Spanje kent men 2 vormen van fiscale tegemoetkoming voor huizenbezitters. De eerste vorm is lijkt op de situatie in Nederland, aftrek van belasting over rente en aflossing. Wonen in Spanje was goedkoop maar wordt steeds duurder, u moet er ook rekening mee houden dat de rente veelal iets hoger is en dat er meer moet worden afgelost op de hypotheek. Voordeel hierbij is wel dat gedurende de eerste 2 jaar 20% van de aflossing in mindering mag worden gebracht op uw fiscale inkomen, de rente is dan in z'n geheel aftrekbaar. Vanaf het derde jaar mag 15 procent van de aflossing worden afgetrokken van uw inkomen. Het maximale aftrekbare bedrag is € 9.000 (per jaar). De aftrek geldt alleen voor de eerste woning.
De tweede fiscale tegemoetkoming is voor de nieuwkomers op de huizenmarkt. Zij kunnen een spaarrekening openen, bestemd voor de aankoop van een huis. Het bedrag dat daarop wordt gestort is aftrekbaar voor de belasting. Een soort omgekeerde hypotheekaftrek dus. De spaarder moet wel kunnen aantonen dat hij binnen vier jaar het geld besteedt voor het kopen van een huis. De laatste tijd heeft de Spaanse regering verschillende maatregelen afgekondigd om de aankoop van een eerste huis te vergemakkelijken.
De prijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen omdat veel Spanjaarden hun geld in tweede huizen stoppen. De huursector is in ontwikkeling, de eerst komende jaren zullen en nieuwe fiscaal gunstige regels komen om verhuur te stimuleren.

Aankoop

Nieuwe woning
Een huis kunt u kopen van een projectontwikkelaar. Op nieuwe woningen moet u BTW (IVA) betalen, evenzo als in Nederland. Deze IVA bedraagt 7% over de eigendom en 16% bij het kopen van een stuk grond, een garage of zwembad (als u deze separaat van de woning koopt). In Nederland bent u over een nieuwbouw woning 19% BTW verschuldigd, dit scheelt dus direct 12% op de aankoop van een nieuwe woning.

Bestaande woning
Als u een huis van een privé persoon koopt, betaalt u overdrachtsbelasting (Impuesto de Transmisiones). De overdrachtsbelasting bedraagt 6%, gelijk aan het Nederlandse tarief. Deze belasting bent u verschuldigd over de waarde die in de akte of het eigendomsakte (escritura pública) staat. Naast de genoemde belasting moet u ook nog notariskosten en registratiekosten betalen (ongeveer 2%). In normale gevallen betaalt de koper de belasting en de kosten.
Gemeentelijke belastingen

Belasting aan gemeente voor bouwen
Ook de gemeente pikt in Spanje een graantje mee. U zult gemeentebelasting moeten betalen bij het bouwen, verbeteren of uitbreiden van een huis en zelfs als u constructiewerk in de tuin laat verrichten. Deze belasting is 2% over de echte kosten van het werk, maar is kan per gemeente verschillen. Daarnaast moet u BTW betalen over de bouw, de bedraagt veelal 7%.

Verkoopwinst
Maakt u winst op de verkoop van een stuk grond dan moet u aan de gemeente belasting betalen, de zogenaamde "Plus Valía" . Voor de waarde gaat men uit van de fiscale waarde op het moment van verkoop, de zogenaamde (valor catastral) van het perceel. De percentages zijn afhankelijk van de periode dat u de grond ( of het huis) in uw bezit heeft gehad en daarnaast verschillen deze per gemeente. Dergelijke belastingen kennen wij in Nederland niet, de winst op verkoop van woningen is in Nederland vrijgesteld van belastingen. De belasting wordt door de verkoper betaald, maar u kunt overeenkomen dat de koper deze moet betalen.

Onroerende zaaksbelasting
De Spaanse onroerende zaaksbelasting (Impuesto de Bienes Inmuebles) is gebaseerd op de fiscale waarde die de provincie heeft bepaald. Deze waarde wordt elke 10 jaar aangepast. Deze belasting is 0,4% op grond (landbouwgrond minder). De gemeente mogen - evenzo als in Nederland - de percentages verhogen.
Inkomstenbelasting
Iedere buitenlander die resident is in Spanje moet belastingaangifte doen met betrekking tot zijn persoonlijke verplichtingen en over het wereldwijde inkomen. De inkomstenbelasting, of Renta, IRPF, moet u betalen als u langer dan 6 maanden in Spanje verblijft. Op dit moment zijn er bepaalde soorten inkomsten (zoals overheidspensioenen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, etc) die vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting.

TIP
Uw pensioen of WAO uitkering wordt veelal aan Spanje toegewezen. Deze kunt u - mits goed geregeld en waarbij om een vrijstelling in Nederland is verzocht - belastingvrij genieten.
De tarieven in Spanje lijken op de tarieven in Nederland (tussen 20% - 48%). Als u minder verdient dan€ 8.000 hoeft u in Spanje geen belasting te betalen, soms is dit zelfs € 21.000. De tarieven zullen, evenzo als in vele landen, in de toekomst dalen. De aangifte doet u in mei/juni van enig jaar

Niet inwoner
Een niet inwoner van Spanje moet inkomstenbelasting betalen op de verhuurwaarde van zijn eigendom, ook als de woning leegstaat. De huurwaarde wordt berekend als 2% van de fiscale waarde (valor catastral). Een niet-inwoner betaalt daar ieder jaar 25% belasting op. Meestal wordt dit niet betaald omdat de Spaanse belastingdienst geen biljetten zal versturen, u moet hierom vragen. De aangifte mag u gedurende het gehele jaar indienen, inwoners moeten dit in mei/juni regelen.

Vermogensbelasting
De vermogensbelasting in Spanje, de zogenaamde "Patrimonio" is een belasting op uw bezittingen (hoofdzakelijk onroerend goed, bankrekening, auto, aandelen en obligaties). Als het vermogen minder is dan € 150.000 hoeft u niets te betalen (tenzij u geen inwoner van Spanje bent). De tarieven zijn laag (0,2%) en u moet zich er niet teveel bij voorstellen.

Vermogenswinst belasting
Capital gain tax of vermogensgroei belasting (in spanje Incremento Patrimonial) kennen wij in Nederland eigenlijk niet. U moet dus belasting betalen over de winst die u maakt bij de verkoop van ondermeer woningen. Op deze winst mag u bepaalde kosten in aftrek brengen. Daarnaast krijgt u een korting als u de woning langer in uw bezit heeft, deze korting loopt steeds verder op. Als u de woning al in 1986 in uw bezit had heeft u van deze regeling geen last. Als u na 1996 een woning heeft gekocht moet u de aankoopwaarde corrigeren met inflatie om tot de investeringswaarde te komen, een pleister op de wond lijkt me. De kosten voor de aankoop van de nieuwe woning mag u in mindering brengen op de winst. Niet inwoners worden anders behandeld. De verkoper betaalt 5% van de koopsom aan de belastingdienst als garantie voor de betaling van belastingen. Een inwoner moet dit zelf regelen in zijn aangifte.

Successie
Als u eigendommen in Spanje heeft moet u bij uw overlijden in Spanje belasting betalen en wellicht ook in Nederland. Evenzo als in Nederland zijn er voor bepaalde familieleden vrijstellingen en reducties. De regels zijn lastig en wijzigen snel. Als u hierover vragen heeft belt u mij dan gerust. Het loont zich om in Spanje een testament te laten opstellen, regel dit !!!

BRESSERS ADVOCATEN & ABOGADOS: UW GIDS IN JURIDISCH SPANJE
Bressers Advocaten & Abogados is een onafhankelijk kantoor van Nederlandse en Spaanse advocaten met een internationale oriëntatie. Het behartigt vooral de belangen van Nederlands- en Engelstalige buitenlanders in Spanje. De bijzondere positie van het kantoor kan worden verklaard uit de behandeling van zaken waarbij vaak meer dan één nationaal rechtsstelsel betrokken is. De Nederlandse en Spaanse advocaten werken intensief samen. Daardoor is hun rechtskundige hulp van hoog niveau en kunnen zij bovendien specialistisch maatwerk leveren.
INVESTERINGSKLIMAAT IN SPANJE
Bressers Advocaten & Abogados bedient zowel commerciële als particuliere cliënten. Wat de eerste groep betreft valt een toenemende interesse te constateren voor de groeiende economie en het investeringsklimaat in Spanje. De buitenlanders die daarin actief zijn moeten telkens weer vaststellen dat zij niet zonder juridische bijstand kunnen, juist op dat moeilijke grensvlak van het Spaanse en hun eigen rechtsstelsel.
PARTICULIEREN
De particuliere cliënten zijn vaak buitenlanders die in hun eigen land "hun schaapjes op het droge hebben" en nu onder de Spaanse zon van hun welverdiende pensioen komen genieten. Zij maken echter gemakkelijk de fout te menen dat -bijvoorbeeld- de aankoop van een huis in Spanje een geïsoleerde actie is zonder dat zij verder iets met de Spaanse regels te maken hebben. Zij vergeten dan dat niet alleen het lokale recht inzake het onroerend goed van toepassing is (dat bovendien binnen Spanje niet overal hetzelfde is) maar ook het fiscale recht, en eventueel (later) het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het hiermee samenhangende successierecht.
SPAANSE CULTUUR EN GEBRUIKEN
Los van het afwijkende recht waarvoor de cliënt ondersteuning vraagt, struikelt hij zonder hulp gemakkelijk over de typische gebruiken onder Spaanse ondernemers, makelaars, notarissen, advocaten en rechters. Kortom hij weet niet wat "normaal" is. Door een goede en vooral vroegtijdige voorlichting door onze advocaten, die de cultuur van het thuisland en het verwachtingspatroon van de cliënt kennen, kan veel ellende voorkomen worden. Cultuurverschillen zijn vaak moeilijk te doorgronden!

Het accent ligt vooral op preventief handelen. Dus al lijkt uw voorgenomen stap nog zo simpel: tòch advies vragen! Juist in dat eerste stadium kan rechtskundige hulp veel problemen voorkomen en is aanzienlijk goedkoper dan wanneer juridische brokstukken moeten worden geruimd na het zetten van de foute stap. Mocht het echter tot een gerechtelijke procedure komen dan is Bressers Advocaten & Abogados volledig toegerust om voor u op te treden in de vereiste rechtszaken. Ook dan zult u behoefte hebben aan de vertaalslag in tweeërlei zin: de landstaal en de juridische taal.
RECHTSGEBIEDEN
Wij bewegen ons op een groot aantal rechtsgebieden. Zodoende zijn wij in staat om te adviseren en te procederen over (grensoverschrijdende) levering van goederen en diensten, huurcontracten, agentuur- en distributieovereenkomsten, kwesties van huwelijksvermogensrecht en erfrecht, tenuitvoerlegging van vonnissen, zowel in Spanje als in Nederland.

In Spaanse procedures rijzen vaak complexe geschilpunten over de interpretatie en de toepassing van verdragen. Ook de implementatie daarvan in de nationale Spaanse wetgeving is daarbij aan de orde. Dan kan sprake zijn van een 'race to the court' ter verzekering van een thuisvoordeel. De internationale focus van onze praktijk geeft ons een voorsprong op Spaanse advocaten bij het aanpakken van die onderwerpen.
NEDERLAND
Onze bijzondere positie stelt ons ook in staat om belangen van Spanjaarden in Nederland te behartigen. Daarbij kan worden gedacht aan procedures tegen Nederlandse importeurs en exporteurs, de tenuitvoerlegging van Spaanse vonnissen en het leggen van beslag op zich in Nederland bevindende goederen.
COMMUNICATIE IN DE TAAL VAN DE CLIËNT
Wij bieden onze cliënten communicatie in hun eigen taal (Spaans, Nederlands, Engels). Dat betekent efficiënte dienstverlening in een vertrouwde omgeving. Tezamen met onze 'hands-on approach' en de beheersing van de vereiste talen stelt dit ons in staat zowel in Nederland als in Spanje de belangen van onze cliënten optimaal te behartigen.

Advokaten

Mr M.H. (Martijn) Bressers

bressers@bressersadvocaten.com

Geboren te Bussum (1969). Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden (1995). Advocaat in Nederland (Orde van Advocaten te Den Haag) en in Spanje (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona). Lid van het 'Comité Ejecutivo' van de Jonge Balie van de Barcelonese Orde van Advocaten. Docent permanente opleiding Nederlandse Orde van Advocaten (2001-2002). Werkervaring: Ekelmans & Meijer Advocaten, Den Haag, 1996-2002. De Haan & Mulder Advocaten Abogados, Barcelona, 2003-januari 2007.                                   Talen: Nederlands, Engels, Spaans, Duits.

Elena Crespo Lorenzo

ecl@bressersadvocaten.com

Geboren te San Sebastián, Baskenland (1978). Opleiding: rechtentitel Universidad de Navarra, Pamplona (2002). Diploma Administratieve Formaliteiten (Madrid, 2004). Als Spaans advocate ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Guipúzcoa, San Sebastián. Werkervaring: Aresty International Law Offices P.C (Boston, 2002). Servicios Inmobiliarios Laura S.L. (2003-2006). Abogadas Crespo (2003-2007). Talen: Spaans, Engels, Baskisch.

Laura Crespo Lorenzo

lcl@bressersadvocaten.com

Geboren te San Sebastián, Baskenland (1976). Opleiding: rechtentitel Universidad del País Vasco, San Sebastián (2002). Diploma Administratieve Formaliteiten Onroerend Goed en Projectontwikkeling (Málaga, 1997). Diploma Administratieve Formaliteiten (Madrid, 2004). Als Spaans advocate ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Guipúzcoa, San Sebastián. Werkervaring: Servicios Inmobiliarios Laura S.L. (2003-2007). Juridisch medewerker Crespo Advocaten (2003-2007). Talen: Spaans, Engels, Baskisch.

Maria Eduviges Pontigo Drabs

pontigo@bressersadvocaten.com

Geboren te Brussel, België (1977). Opleiding: Spaans recht, Universiteit Salamanca; internationaal en Europees recht, Maastricht (2003). Als Spaans advocate ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Barcelona. Werkervaring: advocatenkantoor Vanderveeren et Associés, Brussel (2004). Juan Ruiz de las Heras Advocaten, Salamanca (2005-2007). Talen: Spaans-Frans (tweetalig), Nederlands, Engels.

Oscar Alonso Fernández

alonso@bressersadvocaten.com

Geboren te Barcelona (1976). Opleiding: Spaans recht, Universiteit van Barcelona (2003). Als Spaans advocaat ingeschreven bij de Barcelonese Orde van Advocaten (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona). Lid van het 'Comité Ejecutivo' van de Jonge Balie van de Barcelonese Orde van Advocaten. Werkervaring: advocatenkantoren Oller Advocats en Bufete Franco Alonso, Barcelona. Talen: Spaans-Catalaans (tweetalig), Engels.

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Insolventies

Fiscaal

Administratief recht

Personen- en familierecht

Procesrecht en arbitragezaken

Algemene internationale juridische bijstand

Intellectuele eigendom

Erfrecht

Arbeidsrecht

Vreemdelingenrecht

Vastgoed

Strafrecht

Sportrecht

Ondernemingsrecht

Algemeen vennootschapsrecht. Juridisch advies met betrekking tot alle soorten vennootschapsrechtelijke transacties, doorgaans met grensoverschrijdende elementen. Joint ventures, herstructurering van groepsvennootschappen, management buy-outs. Verplaatsing statutaire zetel naar Spanje, oprichting Spaanse rechtspersonen; oprichting Spaanse nevenvestigingen en filialen voor buitenlandse entiteiten. Advies inzake stichtingen en verenigingen en andere entiteiten zonder winstoogmerk.

Contractenrecht

Advies en begeleiding bij de onderhandelingen over en de totstandkoming van overeenkomsten in zaken van zowel nationale als grensoverschrijdende aard. Algemene service- en leveringsvoorwaarden. Internationale incasso's. Verzekeringsrecht. Algemene kwesties van internationaal privaatrecht. Vorderingen voortvloeiend uit het Verdrag van Warschau (vervoer door de lucht) en het CMR-verdrag (vervoer over de weg).

Insolventies

Behartiging van belangen van schuldeisers in nationale (Spaanse en Nederlandse) en internationale surséances van betaling, faillissementen en liquidaties. Advies aan en begeleiding van particuliere cliënten alsmede vereffenaars en curatoren in internationale faillissementskwesties. Advies inzake de Europese Insolventieverordening 1346/2000.


Fiscaal

Advies aan Spaanse en Nederlandse cliënten inzake fiscaal recht op Europees en nationaal niveau alsmede op het niveau van de Spaanse autonome deelgebieden met eigen fiscale wetgeving. Advies inzake fiscaliteiten bij herinvestering onroerend goed. Fiscale planning. Advies inzake alle Spaanse belastingen alsmede inzake daarmee verband houdende kwesties, zoals fiscale aftrekbaarheid van schenkingen aan Spaanse organisaties die beschikken over een 'publiek nut'-verklaring. Vertegenwoordiging in fiscale procedures.

Administratief recht

Advies inzake Spaanse verkeersboetes en het instellen van bezwaar en beroep tegen opgelegde verkeersboetes hoofdzakelijk ter behartiging van de belangen van buitenlandse transportbedrijven. Vertegenwoordiging bij alle Spaanse bestuursorganen. Advies inzake vereiste Spaanse vergunningen op nationaal, autonoom en gemeentelijk niveau.

Personen- en familierecht

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed naar Spaans recht. Het opstellen van echtscheidingsconvenanten. Juridisch advies voorafgaand aan het huwelijk op het gebied van Spaans en Nederlands huwelijksvermogensrecht en internationaal privaatrecht. Internationale incassoprocedures inzake kinder- en partneralimentatie. Procedures inzake ouderlijke macht. Omgangsregelingen met grensoverschrijdende aspecten. Vorderingen tot wijziging en nakoming van omgangsregelingen. Erkenning van buitenlandse echtscheidingsvonnissen. Internationale kinderontvoering.

Procesrecht en arbitragezaken

Geschillenbeslechting middels het voeren van juridische procedures bij de Spaanse en Nederlandse rechtbanken, en bij de Spaanse, Nederlandse en internationale arbitrage-instituten. Alternatieve geschillenbeslechting.

Algemene internationale juridische bijstand

Rechtskundig advies met betrekking tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse civiele en arbitrale vonnissen. Exequaturprocedures. Het (doen) leggen van conservatoir en executoriaal beslag in het kader van internationale tenuitvoerlegging.

Intellectuele eigendom

Advies inzake kwesties van intellectuele eigensdom, zowel registreerbaar (merken, modellen, patenten) als niet-registreerbaar (auteursrechten, know-how). Licensiescontracten. Civielrechtelijke procedures bij de speciale rechtbank te Alicante voor gemeenschapsmerken alsmede administratiefrechtelijke procedures bij het EU Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt, inzake de EU-registraties van merken, tekeningen en modellen, eveneens gevestigd te Alicante.

Erfrecht

Advies inzake nationaal en internationaal erfrecht, daarbij inbegrepen successieplanning vóór het overlijden van de erflater. Advies omtrent het (doen) opstellen van testamenten. Uitoefening van erfrechtelijke aanspraken van erfgenamen zowel in als buiten rechte. Afwikkeling van erfenissen met bijzondere aandacht voor Spaans-Nederlandse nalatenschappen.


Arbeidsrecht

Advies op het gebied van Nederlands, Spaans en EU-arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht in de meest ruime zin. Het opstellen, uitonderhandelen en reviseren van arbeidsovereenkomsen en andere arbeidgerelateerde overeenkomsten. Outsourcing, uitzending en detachering van personeel binnen de EU. Expatriate-contracten. Agentuur- en distributieovereenkomsten. Concurrentiebedingen.

Vreemdelingenrecht

Advies omtrent en begeleiding bij het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunningen voor buitenlanders; begeleiding bij het aanvragen van Spaanse sofi-nummers voor EU-burgers (N.I.E.).

Vastgoed

Advies en begeleiding bij de aan- en verkoop door buitenlanders van onroerende zaken in Spanje. Begeleiding en afwikkeling van de aankoop- en verkoopprocedures inclusief het opstellen van de benodigde contracten alsmede de registrale en fiscale afwikkeling. Beoordeling koop- en hypotheekakten. Advies over timesharing en bijstand aan slachtoffers van malafide praktijken in de Spaanse timeshare business. Huurcontracten en ontruimingsprocedures.

Strafrecht

Het verlenen van juridische bijstand, in en buiten rechte, aan buitenlanders die met de Spaanse justitie in aanraking komen. Het behartigen van belangen van slachtoffers van oplichting en van andere delicten in Spanje. Advies omtrent verzoeken tot overlevering tussen enerzijds Spanje en anderzijds Nederland en België.

Sportrecht

Zie: FIFA spelersmakelaar


FIFA spelersmakelaar

Mr M.H. Bressers is in het bezit van een FIFA-licentie Spelersmakelaars (RFEF Nº. 508) afgegeven door de Real Federación Española de Fútbol (de Spaanse voetbalbond) en begeleidt in zijn hoedanigheid van advocaat / spelersmakelaar Nederlandse en Spaanse voetballers bij de overgang naar een nieuwe club.

De bevoegdheid om als spelersmakelaar op te treden wordt beheerst door het 'Reglement Voetbalmakelaars' zoals vastgesteld door de wereldvoetbalbond FIFA. De bevoegdheid van licentiehouders bestrijkt alle contractsonderhandelingen en transfers die plaatsvinden in landen die bij de UEFA en FIFA zijn aangesloten, hetgeen neerkomt op een wereldwijde licentie.

Iedere FIFA spelersmakelaar ondertekent een Gedragscode waarmee hij zich verplicht bij alle activiteiten als spelersmakelaar de daarin neergelegde beginselen strikt en consequent na te leven.

De werkzaamheden omvatten onder andere:

  • Advisering aan en vertegenwoordiging van voetballers en clubs, trainers en coaches, zowel profs als amateurs bij nationale en internationale transfers. Het voeren van contractsonderhandelingen en het adviseren over verlengingen, ontbindingen, schadevergoedingen en andere contractuele verplichtingen.


* Advisering rondom merk- en portretrechten, reclame en sponsoring.